Συνάντηση με τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Ιούν 20, 2024 | Ανασκόπηση Τύπου

Οι θέσεις και εισηγήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του κλάδου των ακινήτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 18 Ιουνίου, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Παρουσία του Διευθυντή του Τμήματος, κ. Νεοκλή Νεοκλέους και αρμόδιων λειτουργών, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γιάννης Μισιρλής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Διευθύντρια, κατέθεσαν ενώπιον του Τμήματος προτάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του έργου που επιτελείται.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερα εποικοδομητικός διάλογος, με ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για σειρά ζητημάτων που απασχολούν και προβληματίζουν. Στην ατζέντα της συνάντησης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τις τροποποιήσεις στον Περί Πώλησης Ακινήτων νόμο, τις διαδικασίες έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας και εξωτερικής οριοθέτησης.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, χαιρέτισαν την προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευράς του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για βελτίωση και εκσυγχρονισμό διαδικασιών που ακολουθούνται. Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και τη βελτίωση του κλάδου της ανάπτυξης γης και οικοδομών.