Σχετικά με εμάς

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί τις απόψεις των μελών του και συνεργάζεται στενά με την Κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τα επαγγελματικά σώματα και άλλους οργανισμούς για την ενίσχυση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση θεμάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ακινήτων, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την οικονομία της Κύπρου.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του κλάδου εισφέρει σημαντικά ποσά στο ΑΕΠ της χώρας και διατηρεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, απασχολώντας ως επί το πλείστο Κύπριους εργαζόμενους.

Οι συνέργειες που δημιουργούνται με συνδεδεμένους κλάδους (συνεργάτες και προμηθευτές) τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα και στηρίζουν την κοινωνική συνοχή, ειδικά στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.

Τα μέλη του Συνδέσμου επενδύουν τον χρόνο που απαιτείται και συνεργάζονται με φορείς που έχουν άμεση σχέση με τον κλάδο με στόχο την προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και τις βέλτιστες πρακτικές, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα επιτεύγματά τους με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού προς όφελος του κλάδου, της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.

Στόχος μας

Η δημιουργία ενός κεντρικού φορέα στον κυπριακό χώρο όπου οι επιχειρήσεις ανάπτυξης γης και οικοδομών θα μπορούν να εκπροσωπούνται θεσμικά για καλύτερη και αποτελεσματικότερη προάσπιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων.

αποστολη

Ο Σύνδεσμος δημιουργεί συνέργειες, με στόχο να γίνει η φύση των εργασιών του κλάδου πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική, προτείνοντας αλλαγές και προσθήκες σε νόμους, πολιτικές και μέτρα. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών, παρέχει στην Κυβέρνηση και τις ρυθμιστικές αρχές έγκυρες εισηγήσεις, βασισμένες σε στοιχεία, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών που αφορούν τις εμπορικές σχέσεις, το ρυθμιστικό πλαίσιο, τη φορολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.  

οραμα

H προσπάθειά του Συνδέσμου είναι να δημιουργηθεί ένας κεντρικός φορέας στην Κύπρο όπου οι επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών να μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην προστασία των επαγγελματικών τους συμφερόντων και στη διαμόρφωση του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του κλάδου.

Ο Σύνδεσμος εργάζεται για την καθιέρωση του ως κοινωνικού εταίρου, επιδεικνύοντας  αξιοπιστία, ακεραιότητα και δέσμευση στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών.