Μία συνάντηση για τίτλους ιδιοκτησίας και ψηφιοποίηση

Απρ 4, 2021 | Ανασκόπηση Τύπου

Επί τάπητος οι καθυστερήσεις στους τίτλους ιδιοκτησίας και η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών

Σημαντικά ζητήματα της αγοράς ακινήτων είχε την ευκαιρία να συζητήσει αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, δρα Ηλία Ελλίκο στην παρουσία και άλλων υπηρεσιακών, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Τον Σύνδεσμο εκπροσώπησαν ο πρόεδρός του, κ. Μιχάλης Χατζηπαναγιώτου, ο πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής Τεχνικών Θεμάτων του Συνδέσμου κ.κ. Αντώνης Κακουλλής και Γιώργος Χρυσοχός, ο Νομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, κ. Σταύρος Λεπτός και η γενική διευθύντρια, κ. Μερσίνα Ισιδώρου. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών έθεσαν προς συζήτηση, μεταξύ άλλων, τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται ως προς την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, προτείνοντας όπως η διαδικασία έκδοσης του τίτλου ξεκινά κατά την αποπεράτωση του κελύφους των κτηρίων,  ώστε να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος αναμονής, πρόταση που προϋποθέτει τροποποίηση της νομοθεσίας. Εκ μέρους του Κτηματολογίου αναφέρθηκε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση των διαδικασιών, ώστε ιδιώτες τοπογράφοι να αναλάβουν την ευθύνη, διασφαλίζοντας ότι ο τίτλος θα εκδίδεται το αργότερο σε τρείς μήνες μετά την ημερομηνία της τελικής έγκρισης, εφόσον μαζί με τις αιτήσεις για έκδοση τίτλων, κατατίθενται όλα τα απαιτούμενα πιστοποιημένα έγγραφα.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου υπογράμμισαν, επίσης, δυστοκίες που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων, όπως το καθεστώς χρέωσης κοινοχρήστων σε περιπτώσεις ακινήτων, των οποίων οι τίτλοι εκκρεμούν. Όπως σημείωσαν, οι σημερινές πρόνοιες επιτρέπουν στους χρήστες των ακινήτων να μην αποπληρώνουν το χρέος τους, μετακυλώντας το στους κατασκευαστές, ή τους ιδιοκτήτες.

Εξάλλου, ιδιαίτερη μνεία έγινε για την ανάγκη πλήρους ψηφιοποίησης των διαδικασιών που άπτονται των υπηρεσιών του Κτηματολογίου. Η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου αναγνώρισε την προσπάθεια που ήδη υλοποιήθηκε ως προς τη χρήση της τεχνολογίας για ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και των εταιρειών από το κράτος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή πρέπει να προχωρήσει αμεσότερα. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, είναι ιδιαίτερα μεγάλη η σημασία της ψηφιοποίησης όλων των σταδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και πώληση μίας ιδιοκτησίας, όπως η ηλεκτρονική διαπίστωση και πληρωμή τυχόν οφειλών κατά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Κάτι τέτοιο, σημείωσε, θα επιδράσει ιδιαίτερα θετικά για το σύνολο της αγοράς, αφαιρώντας γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται σήμερα.