ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε και να συνεχίσετε τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας αργότερα, βρείτε το αντίστοιχο κουμπί (Save and continue later) στο τέλος της σελίδας. Με την εντολή αυτού, θα δημιουργηθεί ένας προσαρμοσμένος σύνδεσμος για εσάς, όπου θα έχετε 30 ημέρες για να επιστρέψετε και να συμπληρώσετε τη φόρμα.